START

Działamy dzięki wsparciu finansowemu gminy Wrocław. Dotacja umożliwiła nam
dostosowanie pomieszczenia do zajęć oraz pozwala na oferowanie
bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

MIEJSCÓWKA NA FACEBOOKU