Cele działalności klubu

Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży poprzez:

- organizację zajęć manualnych, kulturalnych, artystycznych;

- rozwój talentów i kreatywności uczestników warsztatów;

- działania profilatyczne zgodne z koncepcją wzmacniania "odporności" (resilience).