Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, którzy od wielu lat prowadzą różnorodne działania kierowane do dzieci i młodzieży: obozy letnie i zimowe, akcje profilaktyczne czy działania kulturalne i artystyczne (koncerty, warsztaty, wystawy itp.).